Invester nå i etablert lakseoppdrett på land

OFS Norge er en av pionérene innenfor oppdrett av laks på land. Vårt mål er å bli verdensmester i effektiv produksjon av laks og du kan bli medeier! Vi industrialiserer med relativt lave investeringer, lite energibruk og lite arealforbruk og oppnår dermed et minimalt miljøavtrykk. Fisken vi satte i tanken i januar vokste rekordraskt. Uten oppvarming av vannet, men i filtrert sjøvann og stabile og gode forhold i vårt anlegg, vokste den fra drøye 300 gram i slutten av januar til 2 kg da den ble levert første dagene i juli. Fiskevelferden er avgjørende for at fisken både trives og smaker godt! Nå ekspanderer vi ved å bygge ferdig første trinn av vår konsesjon på 15 000 tonn i Måløy. Vi forventer høy lønnsomhet og positiv kontantstrøm allerede i denne fasen.

OFS Norge AS
Gate 1 nr. 234
6700 Måløy
post@ofs-norge.no

All rights reserved