En oppdatering fra OFS Norge

Nå er det investert over 50 millioner kroner!

“OFS har passert en ny milepæl med over 50 millioner i emisjonen på plass. Dette er allerede tidenes største kampanje på Dealflow! Vi er trygge på å nå målet for denne finansieringsrunden” forteller selskapet.

Er du i tvil om du vil være med, kan du lese hvilke tanker Elin Kibsgaard, JarlMagne Silden og Dag Otto Lauritzengjorde seg – investorer som tilsammen bidrar med over 15 millioner kroner i denne emisjonsrunden.  

Elin

Elin Haugen Kibsgaard 
Tidl. Fabrikksjef og skipsoffiser 
Hovedeier i AH Gruppen AS, OFS Norges nest største aksjonær

“Som hjørnesteinsinvestor i OFS Norge er jeg imponert over potensialet i landbasert oppdrett. Nå viser erfaringene at landbasert matcher og kan overgå oppdrett i sjøen. OFS har lang erfaring med dette. Vi besøkte Skottland i 2017 og så på fisken i pilotanlegget der. Vi valgte å satse umiddelbart. Dette var før teknologiselskapet flyttet fokus hjem til Norge, og før OFS Måløy fikk konsesjonen på 15.000 tonn. Vi har fortsatt å være med hele veien, inkludert i denne runden.

”OFS har vært en utrolig interessant reise, og nå er selskapet på oppløpssiden. ”

Totalt har vi investert over 50 millioner i OFS. At denne emisjonen tilbys til samme kurs AH Gruppen investerte på før pilotanlegget var bygget, bør være meget attraktivt for nye investorer, for den tekniske risikoen vi valgte å ta i starten, er nå borte. Ikke at vi var så veldig bekymret. I AH Gruppen har vi bygget og drevet 27 fiskefartøy, inkludert Norges største fabrikktråler. Vi har erfaring med hva det krever å drive industrielt og hvor viktig det er å velge løsninger som kan stoles på under alle forhold. OFS har vært en utrolig interessant reise, og nå er selskapet på oppløpssiden. 

Neste hall står klar til nye tanker, markedet skriker etter stor postsmolt, og selskapet vil tjene penger etter byggetrinnet som det nå hentes penger til. Vi håper på sikt å etablere et tilsvarende anlegg på Andenes. Utvikling på andre lokaliteter vil jo også øke verdien av OFS Norge når vi ser fremover. Fremtiden for bærekraftig fiskeoppdrett er her, og vi vil være med!”

Jarl-Magne

JarlMagne Silden 
Fiskebåtreder

“I Nordfjord- og Sunnmøre-regionen er store deler av næringslivet enten direkte involvert i sjømatsektoren, eller indirekte med leveranser av utstyr og tjenester. Selv har jeg lang erfaring fra fiskeribransjen og næringsklyngen i regionen, både som reder, oppdragsgiver og gjennom tillitsverv. Det som overrasket meg mest etter å ha sett OFS sin teknologi i praksis, var hvor enkelt det i bunn og grunn var. 

”Det som overrasket meg mest etter å ha sett OFS sin teknologi i praksis, var hvor enkelt det i bunn og grunn var. ”

Moderne fiskefartøy er spekket med automasjon og tekniske innretninger, men alle vil unngå å dra til havs med unødvendig innviklede løsninger som kan medføre driftsstans og retur til land for reparasjoner. Du trenger samme påliteligheten i oppdrett, for du driver med levende dyr og kan ikke bare skru av en knapp og ordne ting senere. Det vet folka bak OFS, de tenker industrielt. 

Prosjektet ligger godt til i Måløy, som er et knutepunkt for oppdretts- og fiskerinæringen. Omlandet har mye kompetanse på teknikk og fisk. Jeg forventer at OFS vil være en god investering gitt den gode lønnsomheten i laksebransjen.  For meg er det også viktig å investere i noe som ikke bare er lønnsomt, men som i tillegg driver næringa fremover, skaper aktivitet og bidrar til lokalsamfunnet. Jeg tok ikke lang betenkningstid før jeg investere i dette prosjektet.”

Jarl-Magne

JarlMagne Silden 
Fiskebåtreder

Dag Otto

Dag Otto Lauritzen 
Nasjonal inspirator

“Jeg er ingen ekspert innen akvakultur, men besøkte anlegget til OFS i fjor og må si jeg ble imponert. For min del har det også hatt en viss betydning at personer i mitt nettverk kjenner folka som står bak prosjektet, og vet hvor dedikerte de er til å nå målene de har satt. De grundige forberedelsene de har gjort for å skape et godt prosjekt resonnerer med min livsfilosofi om at ‘ingenting er umulig – det tar bare lengre tid’.

”Det låter fornuftig for meg at vannet filtreres for å ta ut lakselus og det meste av uhumskheter. ”

Jeg syns det er flott at de samarbeider med Fagskolen på Vestlandet og den videregående skolen. Det bygges kompetanse og attraktive jobber i distriktene. Dessuten er det positivt at prosjektet bruker arealer som var tilrettelagt for industri, i stedet for å gjøre et nytt naturinngrep.

Det låter fornuftig for meg at vannet filtreres for å ta ut lakselus og det meste av uhumskheter. Og at vannet renses på vei ut, slik at slammet tas vare på og blir en ressurs i stedet for et problem. Slike løsninger bidrar til at laksenæringen, som er så viktig for Norge, utvikler seg videre. Så vidt jeg kan se, får vi som investorer ikke bare ta del i verdiskapningen, men investerer i bedre fiskevelferd og ikke minst at miljøet tas bedre vare på enn tidligere. Med så mye bra innhold bestemte jeg meg for i å investere i OFS Norge og gleder meg til å følge med videre.”

Det er fortsatt mulig å bli med på investeringen! Det kan du gjøre via denne lenken.